På stadig fot

60 år och mera har vi på JHC tillverkat julgransfötter. Våra konstruktionslösningar är därför väl beprövade. Vårt mål har alltid varit en väl fungerande julgransfot; med det menar vi att:

  • Den ska kunna nvändas för alla sorters granar oavsett om stammen är smal eller grov.
  • Vattenbehållaren är så utformad att granen ej behöver jämnsågas eller spetsas.
  • Fastspänningsanordningen är säker och granen fixeras väl i sitt nedre läge i koppen.
  • Stödytan ska vara stor.
  • Vattenbehållaren ska vara absolut tät och rostskyddad.
Kontakta oss
Julgransfot plast 85 med bricka