I mer än 50 år har vi arbetat med industriell avfettning. I vår moderna och effektiva anläggning från Tejo/Viverk tvättar vi stora och små detaljer, mycket stora och mycket små serier. Allt är möjligt då vi har både kammartvätt för de stora detaljerna upp till 1200 x 1000 mm och korggodstvätt för de mindre.
Två vattenbaserade tvättmaskiner där rengöringen sker med högtrycksspolning och rotation i PH-neutrala tvättmedel och med två efterföljande sköljsteg. För att kunna säkerställa tvätt och sköljbadens kvalitet investerade vi 2018 i en vacuumindunstare. Indunstaren kokar det smutsiga tvätt/sköljvatnnet och separerar vattnet från övriga kemikalier och partiklar. Tillbaka in i tvätten får vi helt rent vatten. Detta i ett helt slutet system.
Renhetstester med partikelräkning och Arco-test för mätning av ytspänning.

KONTAKT
Hem » Våra tjänster » Industriell Tvätt