Bockning av stora radier, konbockning eller som vanligast rundbockning till cylinderformade plåtar med diameter från 150 mm och uppåt, gör vi i vår vals och rundbockmaskin.
Plåt upp till 2 meters längd och 3 mm tjock.

KONTAKT
Hem » Våra tjänster » Rundvalsning